Gorące napoje:

Kawa - 6,00
Espresso - 6,00
Cappuccino - 6,00
American Late - 9,00
- Amaretto
- Karmel
- Mięta
-Vanilia
-Irish cream

Kawa Grecka - 9,00
Czekolada - 7,00
Herbata w imbryczku - 6,00
Herbata Grecka - 9,00
Piwo grzane - 9,00
Wino grzane - 9,00